Media & News

En ny golvteknik kan drastiskt minska fallskadorna hos äldre. Piggar av gummi fångar upp vid ett plötsligt fall och kan förhindra till exempel ett lårbensbrott.  Tekniken kommer ur KTH-forskning […]

Den nya golvtekniken fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika hårt att gå på som vanligt.

Små plastpiggar under golvet ska minska fallskadorna hos äldre. KTH-forskare vidareutvecklar tekniken tillsammans med en svensk golvtillverkare.

Ett äldreboende i Stureby har blivit ett laboratorium där personal och boende ska testa forskarnas lösningar för framtidens äldreomsorg.